Horaris 2022-23:

L’horari d’inici, si són extraescolars, normalment, són les 17.15 i les sessions són d’1,5 hores, excepte pels xiquets més menuts d’infantil (5-7 anys) en que l’activitat dura 1 hora.

La sessió pot estar enfocada en pintura, en escultura o en dibuix (còmic per exemple) o barrejant les 3 disciplines (dimecres). Hi ha una tarda per cada activitat.

Activitats per adults: dimarts (veue taula). Il.lustració i dibuix-pintura lliures.

Possibilitat d’aprendre en anglès!

Sense stress. Amb naturalitat i total recolzament del xiquet i de manera pràctica i progressiva. L’anglès comparteix protagonisme a l’activitat artística principal. Àmbdos aspectes formen part del joc i l’experimentació amb l’activitat plàstica. Es fa una revisió oral amb repàs escrit d’expressions senzilles, verbs i noms aplicats a l’activitat artística. Per més detalls veure apartat cursos regulars.

Novetats d’enguany:

Noves disciplines a obrir en funció de la demanda:

    • MACRAMÉ
    • CREACIÓ D’OBJECTES AMB LLANA

Tarifes 2022-23:

veure apartat Docencia \ cursos estables